Topp2014_800px.jpg


Välkommen till KCEM!  rub_kurser.gif

engflagga_small.jpg

mötesplatsen för energetiska material

In english

KCEM är ett kompetenscentrum och en naturlig möteplats för den nordiska explosivämnessektorn. KCEM ägs av den ideella organisationen Intressentföreningen för Kompetenscentrum Energetiska Material (IKEM). Medlemskap i intressentföreningen kan sökas av företag, organisationer och myndigheter.

KCEM verkar för en långsiktigt hållbar användning av energetiska material i ett samhälle anpassat för kretslopp och återvinning.

Med energetiska material avses produkter som kan sönderfalla utan hjälp av luftens syre men även andra energirika produkter. Energetiska material har många användningsområden i det moderna samhället. Vanligast är explosiva ämnen och explosiva varor. Stora civila användare av energetiska material är gruvindustrin, bilindustrin och den kemiska industrin. Ett viktigt användningsområde är försvarsmaterial i form av vapen och ammunition. Ett annat viktigt och växande område är raketbränslet i rymdraketer.

De explosiva egenskaperna gör att all användning och förvaring av explosiva varor är tillståndspliktig. Statliga och kommunala myndigheter samt andra organisationer har därför också ett stort intresse inom området.

KCEMs viktigaste uppgift är att säkerställa kompetensutveckling inom explosivvarusektorn i Sverige och övriga nordiska länder. Detta gör vi framförallt genom att tillhandahålla relevanta utbildningar och stödja forskning.

KCEM kan bl a hjälpa Dig och ditt företag med:

• Företagsanpassade kurser inom området energetiska material.

• Riskanalyser av produkter och anläggningar.

• Utbildning inom områdena lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor, riskanalys

  explosiva varor, brandfarliga varor och transport av farligt gods.

• Kvalitets- och miljörevisioner.

• Stöd vid ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor.

När Ni behöver ett stöd, fråga oss, vi är till för Er!

För ytterligare information kontakta

VD Mikael Niordson, +46 (0)70 518 20 58

Mikael_1313x.jpg


​​NYHETER / NEWS

arrow.gifNyhetsbrev Nr1 2016

arrow.gifKalendarium

arrow.gifEUExcert

2016-06-28

EUExImp

Step-by-Step guide to implementing occupational standards - First edition

arrow-2.gifLäs mer

2016-06-07

Personlig skyddsutrustning

Årets konferens om personlig skyddsutrustning kommer bland annat belysa val av utrustning men också utförda tester.

arrow-2.gifLäs mer

2016-06-07

Transport av farligt gods

Secutity står i fokus på årets konferens av farligt gods. Konferensen är nu öppen för anmälan.

arrow-2.gifLäs mer

2016-05-25

Nya Regelverk

KCEM i samarbete med MSB genomför en konferens gällande nya regelverk den 14-15 september 2016. Konferensen är nu öppen för anmälan.

arrow-2.gifLäs mer

2016-05-22

KEX

KCEM´s grundläggande explosivämneskunskap är är nu öppen för anmälan. KEX genomförs 5-6 Oktober 2016.

arrow-2.gifLäs mer

Kontakt

Vi har semesterstängt från den

11 juli till den 8 augusti.

Vid akuta ärenden vänligen kontakta:

Mikael Niordson

+46 (0) 70 518 20 58

Vi på KCEM önskar er en riktigt trevlig sommar!!

cool-sol_141753085.png

KCEM Nyhetsbrev        

     

arrow.gif Tidigare nyhetsbrev        

arrow.gif Prenumerera/avregistera

​​
Besöksadress:
Gammelbackavägen 1
691 51 Karlskoga
Telefon: +46 (0)586 847 40
E-post: info@kcem.se
Org.nr: 556625-9213
Fakturaadress:
KCEM AB
Fack-ID 1639
Box 226
SE-751 04 Uppsala
eller
Maila din faktura:
fakturaskanning@pwc.se
Ange i ämnesfältet: "KCEM AB, Fack-ID 1639"