Header Flag

FEX

FEX

Välkommen till FEX

FEX är vår mest kvalificerade utbildning som omfattar fem kursveckor, spridda över tid, på olika platser inkluderande ett studiebesök per vecka. Den syftar till att komplettera den tidigare utbildningen och erfarenheten som fodras för att vara kvalificerad att inneha rollen som ansvarig för tillverkning av explosiva varor i Norden vilket i Sverige benämns Föreståndare. Här läggs också stor vikt vid skapandet av ett personligt nätverk mellan deltagarna. Under kursen genomförs ett projektarbete i grupper som syftar till att skapa möjligheter till studier i sådana skyddsfrågor som är aktuella för respektive deltagare i sin yrkesroll. Resultatet redovisas under sista veckan.

Målsättning:
Stärka medvetenheten om uppgifter och ansvar
Stärka medvetenheten om lagstiftningen på området
Stärka medvetenheten om ledarskapets betydelse för säkerheten
Ge ökade kunskaper inom explosivämnesområdet
Initiera ökat erfarenhetsutbyte inom branschen
Ge ökad kunskap om aktuella skyddsprinciper
Ge ökad kunskap om psykosociala arbetsmiljöproblem
Verka för en fortsatt höjning av skyddsnivån inom respektive ansvarsområde
Initiera kunskapsutveckling hos övrig personal inom respektive ansvarsområde

Exempel på områden som avhandlas i rubrikform:
Uppgifter och ansvar
Ledarskap
Regelverk
Explosivämneskunskap
Risker
Branschkunskap
Krishantering