Header Flag

Anpassad Utbildning

Anpassad utbildning

Alla inom branschen har delvis unika förutsättningar och behov. Vi börjar därför med en dialog om era behov och krav varefter vi kommer överens om ett anpassat utbildningspaket anpassat för just er. Innehållet kan vara allt från regelverk till explosivämneskunskap och rikta sig till operatörer och/eller tjänstemän/chefer på olika nivåer.

Exempel på kursinnehåll i rubrikform:
Grundläggande explosivämneskunskap
Regelverk
Elklassning/elinstallationer i explosivvaruutrymmen
Pyroteknik
Transport av farligt gods
Brandfarlig vara
Statisk elektricitet
Personlig skyddsutrustning