ALLEX

Under ALLEX 2018 kommer föreläsarnas presentationer läggas upp här för nedladdning. Du kan ladda hem dem veckan efter respektive kursvecka.

Dokument

ANPASSAD UTBILDNING

En övergripande målsattning är att i storsta möjliga utsträckning knyta kursen till deltagarnas egen verksamhet. Dessutom skall kursen ge kunskap och insikter om omständigheter vid och omkring olyckor och olyckstillbud.

Dokument

FEX

Under FEX 2019 kommer föreläsarnas presentationer läggas upp här för nedladdning. Du kan ladda hem dem veckan efter respektive kursvecka.

Dokument

KEX

Här kan du som gått KEX 2018 kunna ladda hem föreläsarens presentationer.

Dokument

Personlig skyddsutrustning

Dokument inom personlig utveckling

Dokument

SOEX

Här kan du som gått SOEX 2017 ladda hem föreläsarnas presentationer

Dokument