Fakturauppgifter och telefoni!

Vi har ändrat adress för fakturor till KCEM.
Den nya postadressen är:
KCEM AB
Fack-ID 1639
Box 3037
831 46 Östersund

Ny mailadress för fakturor är:
1639@faktura.scancloud.se

Vi har även stängt av den fasta telefonen på KCEM´s kontor.
Ni når oss numera endast på mobilnumren.
Klicka här för mer information.

Dela nyheten