Header Flag

KEX

KEX

Välkommen till KEX

Alla som är verksamma inom explosivvaruindustrin bör ha genomgått en grundläggande explosivämnesutbildning. KEX är en sådan grundkurs där målgruppen är allt ifrån nyanställda eller personal som inte tidigare fått grundläggande utbildning till personal som är i behov av repetition.
Deltagarna ges en inblick i explosivämnens grundläggande egenskaper, känslighet och risker vid tillverkning och annan hantering där stor vikt läggs på information om relevanta skyddsåtgärder.

Exempel på innehåll i rubrikform

• Explosivämnets historia
• Grundläggande begrepp
• Deflagration och detonation
• Tändämnen, sprängämnen, tändämnen och pyroteknik
• Risker och känslighet
• Miljöeffekter av explosivämnen
• Kunskapskontroll

Kommande KEX kurser 2020
3-4 mars i Karlskoga. Klicka här för mer information