FOI’s grundkurs i explosivämneskunskap

Kursstart: 19 mars 2018

Detta är en brett upplagd grundkurs för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med explosiva varor eller leder sådan verksamhet. Kursen syftar till att öka förståelsen för vad explosivämnen är, hur de är uppbyggda, fungerar, används och vilka risker som är förknippade med hantering av explosivämnen. Gällande lagar och bestämmelser gås igenom. Under vissa lektionsmoment genomförs grupparbeten, räkneövningar och diskussioner.

En unik och mycket viktig del av kursen utgöra av praktiska demonstrationer av sprängverkan på en sprängplats samt av moment där deltagarna själva får prova på att aptera sprängkapslar och hantera några olika tändsystem.

Inbjudan pdf
Kursbeskrivning pdf
Anmälan pdf

Dela nyheten