KEX 2018

Grundläggande Explosivämneskunskap

En tvådagars utbildning med syftet att ge deltagarna en grund inom explosivämneskunskap.

Vilka skall gå kursen?

Alla som är verksamma i och omkring hantering av explosiv vara som behöver grundläggande kunskaper
om hur explosiva varor skall hanteras. Det kan vara fråga om allt ifrån nyanställda eller personal som inte
tidigare fått grundläggande utbildning inom explosivvaruområdet, men även för personal som är i behov av
repetition av ämnet. Även administrativ personal bör ges möjlighet till utbildningen för att ge dem en ökad
förståelse för dessa produkter och de risker som är förknippade med dem.

Det har varit stor efterfrågan på KEX 2018.
Med det som bakgrund så har vi beslutat att erbjuda två KEX under hösten 2018.
12-13 september Klicka här för att läsa mer!
24-25 oktober Klicka här för att läsa mer!
Boka dessa datum redan nu.
Inbjudan kommer under våren!

Dela nyheten