Header Flag

Konferenser

EPOK

EPOK står för Explosiv varuföreståndarklubben. EPOK startades av 1983-års FEX-kurs.
Från början var EPOK bara öppen för föreståndare men är sedan många år en träffpunkt för alla inom explosivvaruindustrin där vi i branschen har goda möjligheter att årligen uppdatera det personliga nätverket och träffa sina kurskamrater samtidigt som man får ta del av intressanta och aktuella föreläsningar.

Innehållet vid EPOK tas fram av föregående års FEX-kurs som utser en organisationskommitté som tillsammans med KCEM organiserar konferensen.

Personlig skyddsutrustning

KCEM arbetar aktivt med personlig skyddsutrustning. KCEM bevakar vad som händer inom personlig skyddsutrustning på marknaden b.la. klassning, nya produkter, tester och regelverk.

KCEM är en länk mellan medlemsföretagen ut till leverantörer och tillverkare.

Konferensen personlig skyddsutrustning genomfördes för första gången 2014. Och blev startskottet för en återkommande konferens där fokus ligger på personlig skyddsutrustning och allt vad det innebär.