Header Flag

Konferenser

FLEX 2017

REPRESENTANTER FÖR FÖRETAGSLEDNINGAR INOM EXPLOSIVVARUINDUSTRIN I NORDEN

Explosivämnesindustrin i Norden är under ständig förändring. Inte minst sker förändringar inom företagens ledningsorganisationer. Förändringar görs också på myndighetssidan och i regelverken som berör verksamheterna. Mot den bakgrunden är FLEX ett årligen återkommande forum där representanter för företagens ledningar ges tillfälle till ett ömsesidigt informationsutbyte och en diskussion om utvecklingen av säkerhetsarbetet där också representanter för de nordiska tillstånds- och tillsynsmyndigheterna deltar. FLEX är vanligen en lunch till lunch konferens och innehållet skall vara aktuella frågor där också tillstånds-och tillsynsmyndigheterna i Norden ges tillfälle att informera om nyheter mm.

EPOK

EPOK står för Explosiv varuföreståndarklubben. EPOK startades av 1983-års FEX-kurs.
Från början var EPOK bara öppen för föreståndare men är sedan många år en träffpunkt för alla inom explosivvaruindustrin där vi i branschen har goda möjligheter att årligen uppdatera det personliga nätverket och träffa sina kurskamrater samtidigt som man får ta del av intressanta och aktuella föreläsningar.

Innehållet vid EPOK tas fram av föregående års FEX-kurs som utser en organisationskommitté som tillsammans med KCEM organiserar konferensen.

Personlig skyddsutrustning

KCEM arbetar aktivt med personlig skyddsutrustning. KCEM bevakar vad som händer inom personlig skyddsutrustning på marknaden b.la. klassning, nya produkter, tester och regelverk.

KCEM är en länk mellan medlemsföretagen ut till leverantörer och tillverkare.

Konferensen personlig skyddsutrustning genomfördes för första gången 2014. Och blev startskottet för en återkommande konferens där fokus ligger på personlig skyddsutrustning och allt vad det innebär.