Header Flag

konsulttjänster

Konsulttjänster

I vårt nätverk finns många kompetenser som
göra riskanalyser av produkter och anläggningar för explosiva och brandfarliga varor
göra verkansberäkningar med stöd av KonExO
ge stöd vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor
ge stöd vid urval och tester av personlig skyddsutrustning