Personlig skyddsutrustning 2018

Nu är konferensen Personlig skyddsutrustning 21-22 mars 2018 öppen för anmälan.

Las mer

Nyhetsbrev 2 2017

KCEM´s nyhetsbrev nr 2 ligger nu ute.

Las mer

FLEX 2018

FLEX 2018 ställs in!

Las mer

FOI’s grundkurs i explosivämneskunskap

FOI inbjuder till grundkurs i Explosivämneskunskap våren 2018

Las mer

EUExImp

Newsletter 3 2017

Las mer

EUExImp

Handbook for Implementation of Occupational Standards Ed1

Las mer