Header Flag

OM KCEM

Mötesplatsen för energetiska material

KCEM står för ”Kompetenscentrum för Energetiska Material”, som är en naturlig mötesplats för nordiska aktörer med intresse av explosivämnen.

KCEM ägs och styrs av den ideella intresseföreningen för ”Kompetenscentrum för Energetiska Material”. För medlemskap i intressentföreningen krävs en ansökan, som kan göras av företag, organisationer eller myndigheter.

Med energetiska material menar vi produkter som kan sönderfalla utan hjälp av luftens syre, men det finns även andra energirika produkter. Energetiska material har många användningsområden i det moderna samhället, där explosiva ämnen och varor är det vanligaste. Ser man på användandet av dessa produkter så kommer gruvindustrin, bilindustrin samt den kemiska industrin högt upp på listan. Andra viktiga användare är rymd- och försvarsindustrin.

KCEM’s viktigaste uppgift är att säkerställa kompetensutveckling inom explosivvarusektorn i Norden. Detta gör vi framförallt genom att tillhandahålla relevanta utbildningar på olika nivåer, men vi fokuserar också på omvärldsbevakning där vi ser som vår självklara uppgift att påverka och informera om förändringar i regelverk såväl nationellt i Norden som internationellt.

När Ni behöver ett stöd, fråga oss, vi är till för Er!

För ytterligare information kontakta
VD Mikael Niordson, +46 (0)70 518 20 58

Medlemmar

Fullständiga medlemmar
 • BAE Systems Bofors AB
 • EURENCO Bofors AB
 • Forcit Sweden AB
 • Nammo AS
 • Orica Sweden AB
 • Saab Bofors Test Center AB
 • Saab Dynamics AB
Associerade medlemmar
 • Austin Powder AS
 • Bergssprängningsentreprenörerna i Sverige (BEF)
 • Boliden Mineral AB
 • Dynasafe AB
 • EPC Sverige AB
 • Försvarets Materielverk (FMV)
 • LKAB AB
 • LKAB Kimit AB
 • Maxam Norge AS
 • Maxam Sverige AB
 • Nammo Lapua Oy
 • Nammo Sweden AB
 • Nammo NAD AS
 • Nammo Raufoss AS
 • Nobel Technic AS
 • Norab AB
 • Norma Precision AB
 • OY Forcit AB
 • Safepac AB
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • YARA AB

Hur blir man medlem?

Ansökan och information fås via VD, Mikael Niordson.
Inträdesavgift gäller företag som önskar fullständigt medlemskap

 • Företag med färre än 50 anställda 5 000 SEK
 • Företag med 50 eller fler anställda 30 000 SEK
 • Årsavgift (2018)
  Företag med färre än 50 anställda

  Fullständig medlem
  41 685 SEK
  Associerad medlem
  15 330 SEK
 • Företag med 50 anställda eller fler 163 800 SEK38 325 SEK

Rabatter

Fullständig större Fullständig mindre Associerad större Associerad mindre
Rabatter på konferenser, utbildningar och uppdrag. 15% 7% 7% 5%
Styrelse
 • Dan Hellkvist, Ordförande, Saab Dynamics AB
 • Stefan Krol, Saab Bofors Testcenter AB
 • Sigmund Sofienlund, Nammo AS
 • Per-Eric McIntosh, BAE Systems Bofors AB
 • Helen Stenmark, Eurenco Bofors AB
 • Niclas Nilsson, Forcit Sweden AB
 • Anders Hultman, Suppleant, Eurenco Bofors AB
 • Lars Pihl, Suppleant, Nammo Sweden AB
 • Krister Nordh, Suppleant, Orica Sweden AB
Utbildningsråd
 • Hans Karlström, Ordförande, LKAB Kimit
 • Timo Hentunen, Nammo Sweden AB – Lindesberg
 • Jörgen Ryberg, Nammo Sweden AB – Karlsborg
 • Henric Magnusson, Saab Dynamics AB
 • Janis Ritums, FOI
 • Krister Nordh, Orica Sweden AB
 • Lars Harald Lied, Nammo Raufoss AS
 • Christer Tiger, Eurenco Bofors AB
 • Anders Bouvin, Forcit Sweden AB
 • Johan Lidgren, Saab Bofors Testcenter AB