Header Flag

OPEX 2020

Operativ säkerhetshöjande utbildning inom explosivämnesbranschen

Målgrupp

Kursen är en allmän kompetenshöjande utbildning som vänder sig till personal verksamma inom
produktion, underhåll, utveckling, konstruktion eller transport av explosiv vara.
Deltagarna kan till exempel vara operatörer, reparatörer, underhållspersonal, beredare,
konstruktörer eller personal inom provning och testning.

Kursens målsättning

OPEX är en påbyggnadsutbildning av KEX som vänder sig till personer inom explosivvaruindustrin och
syftar till att höja det allmänna säkerhetsmedvetandet och öka förståelsen för vår arbetsmiljö.
Innehåll i rubrikform

• Repetition av explosivämneskunskap
• Varför riskanalys?
• Allmänna skyddsprinciper
• Varför inträffar olyckor?
• Arbetsmiljö
• Personlig skyddsutrustning
• Brandskydd
• Säkerhetskultur
• Regelverk