SOEX 2019

SOEX 2019 är nu öppen för anmälan!
Skyddsombuden är viktiga i det dagliga skyddsarbetet. De har en viktig arbetsmiljöroll.
Att skyddsombuden då har rätt utbildning är av stor vikt.
SOEX riktar sig till skyddsombud verksamma i explosivvaruindustrin.
Anmäl dig eller ditt skyddsombud till SOEX 2019 idag

Sista anmälningsdag är den 25 oktober!

Anmälan stängd!

Dela nyheten