Header Flag

SOEX

SOEX

Välkommen till SOEX

Det är viktigt för företagen att ha aktiva skyddsombud med kunskap, där dom även har vilja och mod att ta ansvar för att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö och hälsa inom organisationen. SOEX fokuserar på just skyddsombudets roll.Skyddsombuden ska vara trygga med vad deras roll innebär för att kunna samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden kan påverka och förväntas göra det.

Utbildningen syftar till att ge skyddsombuden vidare kunskap att arbeta inom explosivämnesområdet. Efter utbildningen ska kursdeltagaren känna sig trygg med skyddsombudsrollen och känna att de besitter kännedom om hur arbetsmiljöarbetet bör fungera inom vår bransch.

Utbildningen vänder sig skyddsombud, både operatörer och tjänstemän, verksamma inom explosivvarubranschen. Deltagarna bör ha genomfört allmän grundutbildning för skyddsombud och viss erfarenhet i rollen som skyddsombud men inte ett krav.

Exempel på kursinnehåll i rubrikform:
Grundläggande explosivämneskunskap
Skyddsombudets roll
Allmänna skyddsprinciper
Skyddsrondsteknik
Lagar och föreskrifter
Den mänskliga faktorn
Brandskydd

Utbildningen ger stor möjlighet att knyta kontakter med kollegor i branschen. Det nätverk som skapas och utvecklas kommer fungera som ett stöd för det ständiga förbättringen av skyddsnivån inom branschen.

Nästa SOEX planeras att genomföras 2021. Mer information kommer.