Header Flag

Uppex

Uppex

Med några års mellanrum erbjuder KCEM en kortare utbildning om cirka tre till fyra dagar som i första hand riktar sig till personal som får några år sedan deltog på en FEX-kurs. Syftet är att uppdatera såväl kunskaperna som det personliga nätverket. Innehållet anpassas till nyheter och aktuella frågor.